Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Sisustustehtaan asiakasrekisterin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERIN YLLĂ„PITĂ„JĂ„

Ylhäisten Sisustustehdas
Ylhäistentie 3
24130 Salo
y- tunnus 663419-4 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Pasi Paakkonen

REKISTERIN NIMI

Ylhäisten Sisustustehtaan asiakasrekisteri

HENKILĂ–TIETOJEN KERĂ„Ă„MISEN JA KĂ„SITTELYN TARKOITUS

 • Ylhäisten Sisustustehtaan ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen

 • Sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano

 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet

 • Asiakkaan antamat tiedot saattavat välittyä myös Ylhäisten Sisustustehtaan yhteistyökumppanille, jolle Ylhäisten Sisustustehdas on asiakkaan pyynnöstä tehnyt tarjouspyynnön.

 • Rekisteriin kerätyt tiedot säilytetään tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan.


REKISTERIN TIETOSUOJASISĂ„LTĂ–

 • Henkilön nimi

 • Osoite

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Laskutusosoite

 • Tarjouksen sisällään pitämät suunnitelmat

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.


EVĂ„STEET

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla käytetään evästeitä parantamaan sivuston käytettävyyttä ja toimivuutta.


SĂ„Ă„NNĂ–NMUKAISET TIETOLĂ„HTEET

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas ottaa yhteyttä joko verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai ne kerätään ensimmäisen tapaamisen yhteydessä tarjouspyyntöä varten. Tietoja tarkennetaan ja päivitetään tarvittaessa tarjouskäynnin yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana.


HENKILĂ–TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kolmannen toimijan tarjoamien palvelupyyntöjen yhteydessä hänen henkilötietonsa välitetään yhteistyökumppanille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Ainoastaan Ylhäisten Sisustustehtaan mahdollisilla työntekijöillä ja harjoittelijoilla sekä toimeksisaajilla ja heidän työntekijöillään, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin salassapitomääräysten sitomina.


TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.


MUUT OIKEUDET

Ylhäisten Sisustustehdas pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).